Vacatures

VACATURE – Lid Raad van Toezicht

Roestvrij theater maakt voorstellingen vanuit zuidwest Drenthe over de grond waarop we staan. We biedenamateurspelers een professionele leeromgeving door trainingen te geven en het maken van voorstellingen op locaties. We dagen spelers uit om buiten de gebaande paden te denken, te ontdekken en om boven zichzelf uit te stijgen. Door op locatie te werken vragen we van publiek, spelers, vrijwilligers en medewerkers om flexibel te zijn en zich te laten verrassen met al het onverwachte wat op hun pad komt. Hierdoor creëren we een generatie met een brede blik en een luisterend oor, oftewel een Roestvrije generatie.

Onze voorstellingen hebben een maatschappelijke, actuele of historische inhoud. Verhalen uit Drenthe of verhalen die zich verhouden tot Drenthe, waarbij humor een basis is van de noodzaak om ons verhaal te vertellen.

De vacature
Wij zijn op zoek naar een 3e lid van de Raad van Toezicht die tenminste beschikt over één en het liefst meerdere- van volgende kwaliteiten:

  • Een relevant netwerk in Noord Nederland
  • Een relevant netwerk in de culturele sector
  • Een relevant netwerk in de lokale of landelijke politiek

Roestvrij theater streeft naar een diverse Raad van Toezicht. Overige leden van de raad van toezicht hebben voornamelijk kennis op het juridisch en productioneel/zakelijk vlak in de culturele sector. We vinden het belangrijk dat nieuwe  leden onafhankelijke bijdragen aan de besluitvorming zonder tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengelingen.

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De driekoppig Raad van Toezicht is divers in ervaring, leeftijd en opleiding.

De werkwijze en verantwoording van Stichting Roestvrij theater en de bestuurder en de Raad van Toezicht is afgestemd en gebaseerd op de 8 principes van de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht en het bestuur vergaderen jaarlijks minimaal 4 keer. Er is een rooster van aftreden met een benoemingstermijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.
Het betreft een onbezoldigde functie leden van de RvT krijgen in ieder geval gratis toegang tot Roestvrij producties.

Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail voorzien van cv naar Leander Breen info@roestvrijtheater.nl. Voor meer informatie kan tevens contact worden opgenomen via dit adres.

De sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met cv is 2 okt. 2023. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Word jij onze nieuwe collega?

Roestvrij theater maakt voorstellingen vanuit zuidwest Drenthe over de grond waarop we staan. We bieden amateurspelers een professionele leeromgeving door trainingen te geven en het maken van voorstellingen op locaties. We dagen spelers uit om buiten de gebaande paden te denken, te ontdekken en om boven zichzelf uit te stijgen. Door op locatie te werken vragen we van publiek, spelers, vrijwilligers en medewerkers om flexibel te zijn en zich te laten verrassen met al het onverwachte wat op hun pad komt. Hierdoor creëren we een generatie met een brede blik en een luisterend oor, oftewel een Roestvrije generatie.

Onze voorstellingen hebben een maatschappelijke, actuele of historische inhoud. Verhalen uit Drenthe of verhalen die zich verhouden tot Drenthe, waarbij humor een basis is van de noodzaak om ons verhaal te vertellen. 

Ben je benieuwd of wil je stage bij ons lopen neem dan contact op via info@roestvrijtheater.nl