Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Roestvrij theater de informatie zo actueel en volledig mogelijk probeert te updaten kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijstellingen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Roestvrij theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden

Roestvrij theater is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen is.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Roestvrij theater en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Roestvrijtheater is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheden van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.