Betalingsvoorwaarden Volwassenentraining

De deelnemersbijdrage voor de volwassenentraining van 24 t/m 27 februari 2021 bedraagt: € 150,-
De aanmelder moet het bedrag vóór 22 januari overmaken o.v.v. v.training + naam deelnemer op het rekeningnummer van Stichting Roestvrij theater: NL78RABO0161951597

Als Roestvrij theater op 22 januari niet de € 150,- op de rekening heeft staan, zal de plek van de deelnemer aan een ander vergeven worden.

Bij annulering na 22 januari is de aanmelder verplicht tot betaling van de genoemde deelnemersbijdrage.

Roestvrij kan uiterlijk op de laatste dag voor aanvang van het kamp nog annuleren i.v.m. Covid-19. Bij annulering voor 22 januari zullen de deelnemers de kosten terug krijgen.

Roestvrij theater is niet verantwoordelijk voor de financiële afspraken tussen aanmelder en B&B de Ster van Dwingeloo

Opgesteld op 1 oktober 2020