Betalingsvoorwaarden Theaterkamp 2021

De deelnemersbijdrage voor het theaterkamp van 22 t/m 27 februari 2021 bedraagt: € 250,-
De aanmelder moet het bedrag vóór 22 januari overmaken o.v.v. Theaterkamp + naam deelnemer op het rekeningnummer van Stichting Roestvrij theater: NL78RABO0161951597

Als Roestvrij theater op 22 januari niet de € 250,- op de rekening heeft staan, zal de plek van de deelnemer aan een ander vergeven worden.

Op 15 februari 2021 (een week voordat het kamp start) zal gekeken worden of het kamp kan plaats vinden onder de dan toe geldende Corona maatregelen.

Als op 15 februari 2021 door de Corona maatregelen het kamp niet doorgaat, krijgt de aanmelder het gehele bedrag terug. Als de aanmelder, voordat het kamp plaats vind, door Corona verschijnselen in quarantaine zit en niet kan deelnemen aan het kamp zal het gehele bedrag teruggestort worden. Als de aanmelder tijdens de week het kamp moet verlaten door beginnende klachten kan het geld niet worden terug gestort.

Opgesteld op 23 november 2020