Raad van Toezicht

Algemene gegevens

Officiële naam | Stichting Roestvrij theater
Bij publiek bekende naam | Roestvrij theater
RSIN/fiscaal nummer | 850969542
Post/vestigingsadres Hoofdstraat 50, 7981 AB Diever
Telefoonnummers 06-51020433 (Leander Breen)
E-mailadres | info@roestvrijtheater.nl
Kamer van Koophandel | 53669851
Bankrekeningnummer | NL78RABO 0161951597

Doelstelling volgens de statuten
1. Het bieden van een podium aan amateur- en beginnende professionele theater- en filmmakers.
2. Het verichting van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin vaerband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel odner meer te verwezenlijken door het maken en (laten0 vertonen van, voor het publiek laagdrempelige, theaer- en filmvoorstellingen.

Actueel beleidsplan
Klik hier voor het Beleidsplan Roestvrij theater.

Statuten en reglement
De statuten en het reglement Bestuur en Raad van Toezicht kunt u opvragen via; leander@roestvrijtheater.nl

Bestuur en toezicht
Bestuurder en directeur is L.M Breen.
Stichting Roestvrij theater heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde.

Raad van Toezicht
– Dorien Folkers, voorzitter
– Inge Hidding, secretaris
– Fons Groenewegen, vice voorzitter

Beloning bestuur en toezicht
De beloning van de bestuurder is gebaseerd op de cao Theater. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding en geen bovenmatige vacatiegelden.

Productieoverzicht
Vanaf 2011 maakt Roestvrij theaterproducties. Klik hier voor het complete overzicht.

Financieel verantwoording en jaarrekening
Het negende boekjaar van Stichting Roestvrij theater loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019. Klik hier voor het jaarverslag en jaarrekening van de stichting.